DUURZAAMHEID


Bij BLUESEA staat kwaliteit voorop. We zorgen voor mensen, beschermen het milieu, ondersteunen de gemeenschap en beheren ons bedrijf verantwoord. Dit alles gebeurt met passie, want bij BLUESEA zijn we een toegewijde familie, toegewijd aan u en aan een betere wereld.

Zorg voor Mensen

Bij BLUESEA begrijpen we dat ons succes gebaseerd is op mensen: we werken met en voor hen. Als onderdeel van onze gemeenschap is de menselijke factor essentieel. Wij zetten ons sterk in voor de zorg van ieder individu, door een omgeving van respect, inclusie en ontwikkeling te creëren, zowel voor onze werknemers als voor onze klanten. Bij BLUESEA is zorgen voor mensen onze prioriteit.

WERKNEMERS

 

Bij Grupo BLUESEA geven we prioriteit aan de opleiding en bijscholing van onze werknemers, vooral in gebieden zoals restauratie, om hun perceptie en aantrekkelijkheid te verbeteren. Ons jaarlijks opleidingsplan zorgt voor hun professionele ontwikkeling. We richten ons op arbeidsstabiliteit, gelijkheid en eerlijke beloning, en gaan uitdagingen aan in talentbehoud en het verminderen van personeelsverloop.

We bevorderen de balans tussen werk en privéleven met flexibele werktijden en ondersteuning tijdens zwangerschap en ouderschap. We streven naar een stimulerende, eerlijke en respectvolle werkomgeving, waarin verdienste wordt gewaardeerd. Bij Grupo BLUESEA is een goede werksfeer fundamenteel voor het succes van onze werknemers en het bedrijf.

cuidado de las personas empleados bluesea hotels

cuidado de las personas proveedores bluesea hotels

LEVERANCIERS

 

Bij Grupo BLUESEA waarderen we onze relatie met leveranciers diep, aangezien zij een sleutelrol spelen in onze waardeketen. Voor de selectie van leveranciers baseren we ons op criteria zoals kwaliteit, prijs, technische kenmerken en efficiëntie. Onze leveranciers zorgen ervoor dat producten en diensten voldoen aan de hoge kwaliteits- en uitmuntendheidsnormen van BLUESEA, in lijn met onze missie, visie en waarden.

Alle leveranciers moeten een goedkeuringsproces doorlopen om met ons samen te werken. Wij besteden speciale aandacht aan het nakomen van contractuele verplichtingen, essentieel voor winstgevende en langdurige relaties. Bovendien werken we samen met externe afdelingen voor specifieke behoeften zoals bewaking, reddingszwemmen en evenementen.

Wij zetten ons in voor de ondersteuning van lokale leveranciers, waarbij we lokale aankopen bevorderen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de gemeenschappen waar we actief zijn. De meeste van onze leveranciers zijn daarom lokaal, waarmee we ons engagement voor gemeenschapsontwikkeling en duurzaamheid versterken.

KLANTEN

 

Bij Grupo BLUESEA geven we prioriteit aan de tevredenheid en veiligheid van onze klanten. We streven ernaar om een hoogwaardige ervaring te bieden, waarbij we hun meningen en suggesties serieus nemen om onze diensten voortdurend te verbeteren. We voeren regelmatig controles uit om de waterkwaliteit en voedselveiligheid te waarborgen en de persoonlijke gegevens van onze gasten streng te beschermen.

Wij zijn toegewijd aan actief luisteren, waarbij we feedback van onze klanten ontvangen via verschillende kanalen, waaronder tevredenheidsenquêtes. Deze enquêtes zijn essentieel voor onze servicebeoordeling en helpen ons om ons aanbod en onze klantenservice continu aan te passen en te verbeteren. Bij BLUESEA telt elk detail om een veilig, comfortabel en onvergetelijk verblijf voor onze gasten te garanderen.

cuidado de las personas clientes bluesea hotels

Zorg voor het Milieu

BLUESEA is toegewijd aan het verantwoord beheren van zijn milieueffecten, een fundamenteel aspect voor de duurzaamheid van zijn bedrijf. We richten ons op innovatie, de implementatie van geavanceerde technologie en de efficiëntie van onze faciliteiten. Dit zijn de sleutelpilaren van onze inzet om de milieueffecten van onze operaties te verminderen.

KLIMAATVERANDERING

 

Bij Grupo BLUESEA zijn we volledig toegewijd aan de uitdaging van klimaatverandering, ons bewust van het belang voor de duurzaamheid van onze omgeving en ons bedrijf.

Onze benadering is gericht op ecologische praktijken en het verminderen van onze CO2-voetafdruk. We implementeren maatregelen zoals het gebruik van hernieuwbare energie en de optimalisatie van bronnen, waarbij we duurzame praktijken integreren in onze bedrijfsvoering en de activiteiten die we aan onze klanten aanbieden. Bovendien bevorderen we actief milieubewustzijn. Deze toewijding aan het milieu is een sleutelpijler in onze missie om bij te dragen aan een groenere en duurzamere toekomst, en weerspiegelt onze verantwoordelijkheid en toewijding aan een gezondere planeet.

cuidado del medio ambiente cambio climatico bluesea hotels

cuidado del medio ambiente recursos bluesea hotels

DUURZAAM GEBRUIK VAN MIDDELEN

 

Bij Grupo BLUESEA is het efficiënte en verantwoordelijke beheer van middelen zoals water en energie de kern van onze duurzaamheidsinitiatieven. Wij zijn toegewijd aan het actief verminderen van het gebruik van deze essentiële middelen, door tactieken en technologieën te implementeren die ons in staat stellen om een meer ecologische en duurzame werking te bereiken.

Wat energie betreft, richten we ons op een geleidelijke overgang naar verlichtingssystemen met laag verbruik en de adoptie van schonere energieën. Deze verandering maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen om het energieverbruik te verminderen en onze inzet voor een duurzame en milieuvriendelijke toekomst te versterken.

AFVALVERMINDERING

 

Bij Grupo BLUESEA begrijpen we het belang van verantwoord afvalbeheer om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Onze focus ligt op afvalvermindering, segregatie en recycling, gecoördineerd door onze inkoopafdeling.

Een van onze opmerkelijke acties is de omzetting van gebruikt frituurvet in onze keukens in biodiesel, die wordt gebruikt in onze hotels op Mallorca en de Canarische Eilanden. Daarnaast zetten we ons in voor de eliminatie van eenmalig plastic, door het te vervangen door duurzamere opties zoals biologisch afbreekbare verpakkingen en stoffen All Inclusive-armbanden.

We hebben ook het ECOCUP-systeem geïmplementeerd in al onze hotels, waar we gasten herbruikbare polypropyleen bekers en hervulbare glazen flessen aanbieden, waardoor het gebruik van wegwerpplastic wordt verminderd. Deze maatregelen maken deel uit van ons streven naar meer duurzame en milieuvriendelijke praktijken.

cuidado del medio ambiente reduccion residuos bluesea hotels

cuidado del medio ambiente lucha desperdicio alimentario bluesea hotels

STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING

 

Bij Grupo BLUESEA zien we voedselverspilling als een ethische en managementuitdaging, waarbij we ons richten op een efficiënter gebruik van middelen. Onze strategie omvat het stroomlijnen van aankopen om ze af te stemmen op de werkelijke behoeften, waardoor overtolligheid wordt verminderd. Bij de ontvangst houden we nauwlettend toezicht op voedselproducten om anomalieën te detecteren en te corrigeren die tot verspilling kunnen leiden.

We voeren effectieve afvalbeheersing uit, waarbij we gebruikmaken van afsnijdsels in nieuwe bereidingen. We houden ook een nauwkeurige inventarisatie bij en communiceren eventuele afwijkingen naar de manager van Voedsel en Drank en de gebiedsvertegenwoordiger. Deze maatregelen weerspiegelen ons streven naar het verminderen van voedselverspilling en dragen bij aan een duurzamer en verantwoordelijker beheer.

Zorg voor de Gemeenschap

Bij BLUESEA Hotels is onze gemeenschap essentieel. Als actieve leden van lokale verenigingen en provinciale hotelcomités nemen we deel aan belangrijke discussies die de gemeenschap en de hotelsector beïnvloeden. Samenwerken met de gemeenschap en lokale autoriteiten is voor ons van groot belang, omdat we geloven in de positieve impact die we samen kunnen bereiken. We zijn trots op ons actieve aandeel in de ontwikkeling ervan.

PLEITBEZOGING VOOR MENSENRECHTEN

 

Bij BLUESEA Hotels pleiten we sterk en consequent voor mensenrechten. We zijn toegewijd aan het bevorderen en beschermen van deze rechten in al onze activiteiten en relaties. Dit omvat onze naleving van internationale documenten zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldwijde Gedragscode voor Toerisme van de UNWTO.

In onze aanpak streven we ernaar ervoor te zorgen dat alle individuen, of het nu medewerkers of klanten zijn, met waardigheid en rechtvaardigheid worden behandeld, ongeacht hun achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of religie. Ons doel is een omgeving te creëren waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt.

Bij BLUESEA Hotels zijn mensenrechten een fundamentele pijler van onze filosofie en betrokkenheid. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze praktijken en dragen bij aan het respecteren van deze rechten in de toeristische sector.

cuidado de la comunidad derechos humanos bluesea hotels

cuidado de la comunidad apoyo desfavorecidos bluesea hotels

ONDERSTEUNING VOOR DE MINDERBEDEELDEN

 

Bij BLUESEA Hotels zijn we voortdurend bezig met een missie om een verschil te maken in onze samenleving. Onze inzet voor de pleitbezorging van de mensenrechten en sociale integratie wordt weerspiegeld in sterke samenwerkingen met organisaties zoals Proyecto Hombre, Cruz Roja, Fundación Deixalles en Asocide. Door deze partnerschappen werken we onvermoeibaar om de behandeling, revalidatie en sociaal-laborale reïntegratie van individuen te ondersteunen die hun leven willen heropbouwen.

Meer dan alleen een hotelketen zijn we een actief deel van de gemeenschap. Ons doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren voor degenen die het het meest nodig hebben. We zijn er trots op een positieve kracht voor verandering te zijn, en ons sociale engagement is een fundamentele pijler van onze bedrijfsfilosofie.

Zorg vor onze Governance Praktijken

Bij BLUESEA is duurzaamheid gebaseerd op sterke governance praktijken, gericht op regelgevende naleving en ethisch management om de integriteit en duurzaamheid van het bedrijf te waarborgen. We bevorderen transparantie en verantwoording binnen de hele organisatie, zorgen voor naleving van regelgeving en stimuleren een ethische cultuur.

IDENTIFICEWREN VAN RISICO'S

 

Bij BLUESEA is bedrijfssustainability essentieel voor ons bedrijf. Als onderdeel van onze strategie identificeren en beoordelen we voortdurend financiële risico's die onze prestaties zouden kunnen beïnvloeden. Dit omvat kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico. Onze toewijding ligt in het anticiperen op ongunstige omstandigheden en het beschermen van de waarde van onze investering. Om dit te bereiken, hebben we robuuste mechanismen voor risicobeheer en -controle die ons in staat stellen de financiële stabiliteit van het bedrijf te handhaven.

Onze bestuursorganen zijn toegewijd aan deze taak en zorgen ervoor dat we voorbereid zijn op alle eventualiteiten. De proactieve identificatie en controle van risico's zijn essentieel voor de langetermijnduurzaamheid van BLUESEA, waardoor we kunnen blijven streven naar kwaliteit en excellentie in onze diensten en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschappen waarin we actief zijn.

cuidado practicas gobierno riesgos bluesea hotels

cuidado practicas gobierno bluesea hotels

IMPLEMENTATIE VAN BESTE PRAKTIJKEN

 

BLUESEA zet zich in voor effectieve risicobeheersing en de implementatie van goede governance-praktijken. Om dit te bereiken, hebben we een reeks interne documenten opgesteld die onze activiteiten regelen en de integriteit van ons bedrijf waarborgen. Deze documenten omvatten beleidsregels en gedragscodes zoals het beleid voor human resources, de gedragscode, het beleid voor informatiebeveiliging, de interne gedragscode, het beleid voor relaties met belanghebbenden, enzovoort.

Elk van deze documenten speelt een cruciale rol in risicobeheer en de bevordering van een ethische bedrijfscultuur. We streven ernaar om hoge normen van integriteit en transparantie te handhaven in al onze activiteiten, wat de duurzaamheid en het vertrouwen onder onze medewerkers, partners en klanten versterkt. Bij BLUESEA zijn risicobeheersing en de implementatie van beste praktijken essentieel voor onze toewijding aan bedrijfsexcellentie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

COMPLIANCE

 

Bij BLUESEA gaat onze toewijding aan compliance verder dan wat wordt vereist door het huidige wettelijke kader. Sinds 2019 zijn we begonnen met het definiëren van ons compliance-model, met als primaire doel het bevorderen en versterken van een organisatiecultuur die geworteld is in ethische naleving. Deze aanpak heeft tot doel effectieve controlemechanismen op te zetten en de kans op criminele daden binnen onze groep te verminderen.

De goedkeuring van het Compliance Handboek en gerelateerde documenten markeert een mijlpaal in ons streven naar integriteit en wettelijke naleving. Bovendien hebben we een Compliance Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de controle van de preventie van criminele activiteiten. Deze maatregel versterkt onze vastberadenheid om ervoor te zorgen dat onze operaties ethisch, transparant en in overeenstemming met de geldende voorschriften zijn, wat bijdraagt aan duurzaamheid en vertrouwen in BLUESEA.

cuidado practicas gobierno compliance bluesea hotels

cuidado practicas gobierno autocontrol bluesea hotels

ZELFCONTROLE

 

In 2019 zette BLUESEA een extra stap in haar toewijding aan compliance door de functie van INTERNE AUDIT te creëren. Deze functie is verantwoordelijk voor het waarborgen van effectieve interne controle van het compliance-model in alle BLUESEA-centra en -kantoren. Interne auditing heeft als taak potentiële zwakke punten te identificeren en verbeteringen voor te stellen aan het model voor strafrechtelijke naleving, om zo de preventie en minimalisering van risico's te waarborgen.

De integratie van de functie voor interne auditing weerspiegelt onze sterke toewijding aan integriteit en zelfcontrole in al onze activiteiten. We streven voortdurend naar versterking van onze interne processen en zorgen ervoor dat onze ethische normen op elk niveau van de organisatie worden nageleefd, wat bijdraagt aan duurzaamheid en vertrouwen in BLUESEA.